Termíny bezplatnej právnej poradne na prvý polrok 2024

Termíny bezplatnej právnej poradne na prvý polrok 2024

Milí Bystričania, aj v roku 2024 môžete využiť bezplatnú právnu poradňu, ktorá je určená pre všetkých obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v Záhorskej Bystrici. Konzultáciu s advokátom môžu využiť všetci, ktorí majú otázku týkajúcu sa oblasti občianskeho práva alebo pracovného práva. Predmetom konzultácie s advokátom nie je vypracovanie alebo pripomienkovanie právnych podaní. Právne poradenstvo zabezpečuje JUDr. Ján Gerči a je bezplatné.

Na právne poradenstvo je potrebné prihlásiť sa vopred na advokat@gerci.eu, viktoria@gerci.eu alebo na telefónnom čísle 0905 123 324.
K dispozícii je 30-minútová bezplatná právna konzultácia, môžete si vybrať z časov o 9.00 hod., 9.30 hod., 10.00 hod., 10.30 hod., 11.00 hod., 11.30 hod.

Termíny právnej poradne:

  • 18.1.2024
  • 22.2.2024
  • 21.3.2024
  • 18.4.2024
  • 23.5.2024
  • 20.6.2024

Bezplatné právne poradenstvo sa koná v sobášnej miestnosti Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici.