Tablety proti komárom si môžete vyzdvihnúť na úrade

Tablety proti komárom si môžete vyzdvihnúť na úrade

Hlavnú sezónu výskytu komárov ohraničujú mesiace apríl až september. V tomto období Bratislava intenzívne kontroluje zmapované liahniská, magistrát hlavného mesta už zasahoval aj v katastri Záhorskej Bystrice. Cieľom tejto aktivity je monitorovať liahniská a eliminovať larvy komárov prostredníctvom látky BTI, aby sa predišlo kalamitnému liahnutiu a minimalizovali sa počty komárov.

BTI je selektívny biologický larvicíd, ktorý využíva kmene baktérií, ktoré následne ničia larvy komárov. Pri správnej aplikácii likviduje 100 % lariev v liahnisku skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. Na rozdiel od chemických postrekov so škodlivými účinkami na zdravie obyvateľov a životné prostredie, BTI účinkuje výlučne na larvy komárov. V susednom Rakúsku ho využívajú už takmer 20 rokov. Veľkou výhodou látky BTI je, že je možné ju aplikovať aj v lokalitách s vyšším stupňom ochrany, kde chemické postreky nie je možné použiť a kde sa zároveň nachádza veľká časť liahnisk – napríklad územia v 3. a 4. stupni ochrany v okolí rieky Moravy.

Majitelia/nájomcovia záhrad a rodinných domov si môžu prevziať BTI vo forme tabliet v podateľni Miestneho úradu na Námestí Rodiny v stránkových dňoch.

Pri používaní BTI tabliet sa, prosím, riaďte inštrukciami z príbalového letáka.