Svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš

V nedeľu 6. decembra po svätej omši o 10:00 príde do Záhorskej Bystrici svätý Mikuláš. Na omši si pripomenieme jeho krásny život a hneď po omši pred kostolom sv. Petra a Pavla za doprovodu anjelov sa s ním deti môžu stretnúť. Samozrejme za dodržania všetkých usmernení (rúška, vzdialenosť,…)