Štatistický úrad SR – zisťovanie príjmov a životných podmienok domácností

Štatistický úrad SR – zisťovanie príjmov a životných podmienok domácností

Štatistický úrad Slovenskej republiky Sekcia zberu a spracovanie dát

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie „Zisťovanie príjmov a životných podmienok domácností (EU SILC)“ v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ. Čo umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Pre tento rok 2020 bolo vybraných 377 miest a obcí a viac ako 6900 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 03.februára do 17. júla 2020

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať a v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania poskytnete sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 02/69250410 – Mgr. Roman Schieber

štatisický úrad