Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

viac info nižšie:
Štatistika