Starosta odovzdal menovací dekrét riaditeľke školy

Po tretí raz sa na základe výberového konania stala riaditeľkou ZŠ s MŠ Hargašova 5 PaedDr. Zuzana Kaliariková. Starosta Jozef Krúpa jej odovzdal menovací dekrét na 5-ročné obdobie.

PaerdDr. Zuzana Kaliariková po 3-krát zvíťazila vo výberovom konaní na riaditeľku Základnej školy s materskou školou Hargašova 5. Sama sa prihlásila, absolvovala výberové konanie a Rada školy ju ako kandidátku navrhla na vymenovanie.

Menovací dekrét na 5-ročné obdobie jej odovzdal starosta Jozef Krúpa. Nové funkčné obdobie začína pani riaditeľke 15. októbra. Želáme jej veľa pracovných úspechov!