Spevácky zbor Bystričan smúti

Spevácky zbor Bystričan smúti

Speváčky a speváci speváckeho zboru Bystričan so zármutkom prijali správu o úmrtí dlhoročného člena zboru, vzácneho priateľa a vynikajúceho speváka Ing. Igora Bernáta, ktorý tragicky zahynul 8. decembra vo veku 80 rokov.

„My speváci, členovia speváckeho zboru Bystričan zo Záhorskej Bystrice, sme s hlbokým zármutkom prijali  správu o tragédii, ktorá spôsobila odchod nášho kolegu Ing. Igora Bernáta z tohto sveta. Igor, vzácny náš priateľu, milý kolega, vynikajúci spevák a dobrý človek  – oči nám zvlhli, keď sme Ťa odprevádzali na Tvojej poslednej svetskej púti. Zažili sme spolu veľa príjemných stretnutí pri ľudovej piesni –  na skúškach, na nahrávkach našich cédečiek, pri rôznych vystúpeniach. Nezabudnuteľné zostanú Tvoje duetá s manželkou Alenkou, ktoré ste obaja tak milovali. Tvoje miesto v našich srdciach i to spevácke v našom speváckom kolektíve zostane navždy bolestne prázdne a nám, Tvojim priateľom, zostáva už len milá spomienka na Teba. Budeme si ťa pamätať ako človeka, ktorý sa vždy vedel úprimne smiať, vytvárať atmosféru pokoja a kvalitou svojho hlasu umocňovať našu spoločnú snahu dosahovať v speve, čo najlepšie výsledky. Budeš naozaj chýbať v zborovej tenorovej skupine, budeš chýbať aj pri občasných spoločenských posedeniach, ktoré vždy prispievali k utužovaniu vzájomných vzťahov v celom našom kolektíve.

Drahý náš  priateľ Igor, odpočívaj v pokoji. Nech ti  je rodná zem slovenská ľahká. Česť tvojej pamiatke!“
Členovia speváckeho zboru Bystričan