Spevácky zbor Bystričan na Veľkonočnú nedeľu

Spevácky zbor Bystričan na Veľkonočnú nedeľu

Veľkonočná nedeľa je radostným sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Ako najstarší a najväčší sviatok liturgického roka sa slávi v prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca vo všetkých kresťanských cirkvách. Tento deň končí obdobie štyridsaťdňového pôstu. Tak, ako každoročne, aj tento rok dostal spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice pozvanie od správcu farnosti Most pri Bratislave a farára kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho Stanislava Stohla, ThDr., PhD, aby prispel k tomuto krásnemu sviatku svojím sakrálnym speváckym vystúpením pod sv. omšou v tomto kostole. Ponuku sme prijali a zaspievali sme spolu s veriacimi niekoľko piesní, ale predovšetkým krásne sakrálne skladby

Antifona: SURREXIT (Es) od J. Furmaníka a SURREXIT Dominus vere od anonymného skladateľa. Po omši sme sa, na pozvanie pána farára, zúčastnili na slávnostnom agapé, kde sme strávili zopár príjemných chvíľ pred odchodom do Bratislavy do našich domovov.

Autor: Eva Frťalová