Spev Lúčnice znel nad Záhorskou Bystricou

Správca farnosti Záhorská Bystrica Ľudovít Pokojný spolu s členmi farskej pastoračnej rady pripravili tento rok pre všetkých našich obyvateľov naozaj nevšedný zážitok – Trojkráľové vystúpenie speváckeho zboru Lúčnica. Spev talentovaných lúčničiarov pod vedením pani dirigentky Eleny Matušovej a klavírneho sprevádzania Mareka Janka skutočne obohatil naše duše.

V príhovore pán farár pozdravil všetkých poslucháčov zo Záhorskej Bystrice, Slovenska i Talianska, nakoľko vystúpenie bolo naživo online prenášané aj cez farský kanál na Youtube.

Celý koncert si môžete pozrieť tu:

„Tento rok sa ocitáme pred prázdnym kostolom a za zatvorenými dverami, bez Vás – publika a bez Vášho potlesku. Prijímame opatreniach na ochranu pred infekciou koronavírusu, ktorá znepríjemnila životy všetkým a narušila každodennú rutinu života.“ Ľudovít Pokojný

Okrem online prenosu sme mohli počúvať vystúpenie aj doma pri otvorenom okne, alebo na dvore, balkóne alebo vo farskej záhrade. Šikovní zvukári zabezpečili šírenie hudby priamo z kostolnej veže. Záhorskou Bystricou tak zneli skladby od W. A. Mozarta, Antonia Vivaldiho, Nikolaja Kedrova st., Alexandra Brezinu, J.S.Bacha, Ch. Gounoda, J. F. Wadeho, arr. Nechýbali ani známe koledy, ktoré upravil František Prášil – Búvaj dieťa krásne, Dobrý pastier sa narodil, Povedzte nám pastuškovia, Poďme bratia do Betléma. Hlasy vyše dvadsiatich spevákov oblečených v krojoch zneli v kostole sv. Petra a Pavla veľkolepo. Krásne boli sóla Vladimíra Pánika a Branislava Vaculčiaka, keď zbor spieval stredoslovenské koledy, ktoré upravil Zdenko Mikula. Program vystúpenia zakončili spevom Ave Maria – sólo spievala Zuzana Weiserová, a Otčenáš. Tieto dve skladby – ako povedal na záver pán dekan, „zjednotili hlasy našich sŕdc v modlitbe k Bohu. V modlitbe o odpustenie a o požehnanie z neba, ktoré nám v súčasnej situácii vracia odvahu, dôveru a optimizmus viery.“

Srdečne ďakujeme!

Text: Barbora Besedičová
Foto: archív Ľudovíta Pokojného