Odvoz bioodpadu začne opäť v marci

Odvoz bioodpadu začne opäť v marci

Oznamujeme obyvateľom Záhorskej Bystrice, že spoločnosť OLO v tomto roku ukončila odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (hnedých nádob) posledným nepárnym štvrtkom v mesiaci november. Opätovný začiatok odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad je naplánovaný na marec. Presný termín začiatku zberu odpadu upresní spoločnosť OLO v priebehu februára, všetkých budeme včas informovať.
Ďakujeme, že správne triedite odpad. V prípade potreby môžete využiť na odovzdanie odpadu zo záhrad zberný dvor počas otváracích hodín v pondelky až piatky.