Seniori, pozor: Podvodníci sa vydávajú za lekárov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV upozorňuje seniorov na podvody, kedy sa páchateľ vydáva za lekára a telefonicky kontaktuje seniora. Tento „lekár“ žiada od seniora okamžitú finančnú pomoc pre rodinného príslušníka, ktorý zapríčinil dopravnú nehodu a zranil osoby, nemôže s nimi komunikovať, lebo si prehrýzol jazyk, je v šoku, plače a súrne potrebuje peniaze, inak môže skončiť vo väzení.

Rady pre seniorov:

  • Nekomunikujte s osobou, ktorá sa vydáva za  lekára a žiada od vás okamžitú finančnú hotovosť pre vášho príbuzného.
  • Nehovorte osobe koľko peňazí máte doma, či na účte.
  • Nikdy si nepožičiavajte peniaze pre telefonujúceho podvodníka.
  • Neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka a neverte príbehu, ktorý vám do telefónu rozpráva.
  • Nevyberajte finančné úspory z osobných účtov, z vkladných knižiek alebo bankomatov pre volajúceho podvodníka.
  • Nevkladajte peniaze na cudzie účty v banke a ani neposielajte peniaze cez finančnú službu do zahraničia.
  • Ak volajúci volá v mene vášho príbuzného, obratom si u príbuzného overte informáciu, ktorú vám uviedol páchateľ v telefonáte.
  • Pri podozrivých telefonátoch, v ktorých od vás žiadajú peniaze, hovor okamžite ukončite.
  • Po ukončení telefonátu ihneď volajte rodinnému známemu, ktorému dôverujete a povedzte mu, aký ste mali telefonát a poraďte sa s ním.

Polícia eviduje aj takýto prípad

Dňa 29.10.2021 v čase okolo 13.30 h v mestskej časti Dúbravka neznámy páchateľ úmyselne uviedol  82-ročnú ženu do omylu tým, že poškodenú  ženu telefonicky kontaktoval a vydával sa za lekára a povedal poškodenej žene legendu: „Váš syn je v nemocnici, mal autonehodu, pri ktorej sa jemu nič nestalo, má prerezaný jazyk, je vo veľkom šoku, stále plače, auto, do ktorého narazil zozadu bolo zahraničné, v ktorom sa nachádzali manželia s 5-ročným synom, ktorý je vo vážnom stave, váš syn nevolal políciu, pretože sa osobne s nimi dohodol, podpísali zmluvu, že ich odškodní a váš syn potrebuje 10.000 €“.  Poškodená uviedla, že nemá toľko peňazí, môže si požičať iba 2.000 €, na čo jej páchateľ následne nadiktoval meno a číslo účtu, na ktorý má vložiť peniaze. Poškodená žena následne odišla  do banky a vložila na účet čiastky vo výške 700 €, 600 €, 700 €. Neznámy páchateľ svojím konaním spôsobil poškodenej 82-ročnej žene škodu v celkovej výške  2.100 €.

NIKDY NEVKLADAJTE PENIAZE NA ÚČET, KTORÝ VÁM PREDTÝM NEZNÁMA OSOBA NADIKTOVALA DO TELEFÓNU!!!