Senior taxi jazdí v októbri zadarmo

Senior taxi jazdí v októbri zadarmo

Milí Bystričania, v mesiaci október, ktorý sa prezýva aj mesiacom úcty k starším, bude náš senior taxi jazdiť zadarmo. Služba seniorom je určená pre všetkých seniorov a ZŤP obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v Záhorskej Bystrici. Prepravu je možné si objednať u Michala Kocúra na čísle 0949 828 293.