Rozpočet a záverečný účet

 

Schválené rozpočty a úpravy

2019

Rozpočet 2019 schválený

2018

Údaje o rozpočte za rok 2018

Rozpočet 2018 – Príjmy – 4. zmena

Rozpočet 2018 – Výdavky – 4. zmena

Rozpočet 2018 – Rekapitulácia výdavkov – 4. zmena

2. zmena rozpočtu 2018

1. zmena rozpočtu 2018

Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2018 (.zip archív)

2017

Rozpočet 2017 – Príjmy – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 5. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 5. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 5. zmena

Rozpočet 2017 – košielka – 4. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Výdavky – 1. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 1. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy

Rozpočet 2017 – Výdavky

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov

2016

Rozpočet 2016 – Príjem – 3. štvrťrok – 3. zmena

Rozpočet 2016 – Výdaje – 3. štvrťrok – 3. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 3. štvrťrok- 3. zmena

Rozpočet 2016 – Výdavky 1. polrok – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 1. polrok

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Plnenie príjmu 1. polrok – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Príjem – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Výdaje – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 1. zmena

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Príjem

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Výdaje

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Rekapitulácia výdavkov 2016 – I. kvartál

Rozpočet 2016 – Príjmy

Rozpočet 2016 – Výdavky

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov

2015

Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Návrh – Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 3. zmena 2015

Rozpočet – Príjem 2. zmena 2015

Rozpočet – Výdaje 2. zmena 2015

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2. zmena 2015

Rozpočet – Príjem 1. zmena 2015

Rozpočet – Výdaje 1. zmena 2015

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 1. zmena 2015

Rozpočet – príjem 2015

Rozpočet – výdaje 2015

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2015

2014

Rozpočet – Košieľka 2. zmena 2014

Rozpočet – Príjem 2. zmena 2014

Rozpočet – Výdaje 2. zmena 2014

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2014 2. zmena

Rozpočet – Príjem 1. zmena 2014

Rozpočet – Výdaje 1. zmena 2014

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2014 -1. zmena

Rozpočet – Schválené výdaje 1. zmena 2014

Rozpočet – Príjem 2014

Rozpočet – Výdavky 2014

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2014

2013

Rozpočet – príjem 2013

Rozpočet – výdavky 2013

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2013

Rozpočet – príjem 2013 – 1. zmena

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2013 -1. zmena

Rozpočet – výdavky 2013 – 1. zmena

2012

Rozpočet – príjem 2012

Rozpočet – výdavky 2012

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2012

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2012 – upravené

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov a príjmov 2012

Rozpočet – úprava výdavkov 2012

Rozpočet – úprava príjmov 2012

2011

Rozpočet – príjem 2011

Rozpočet – výdavky 2011

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2011