Rozpočet a záverečný účet

Schválené rozpočty a úpravy

2023

Programový rozpočet MČ príjmová časť
Programový rozpočet MČ výdavková časť
Rozpočet na rok 2023 – celková bilancia, tabuľková časť

2022

Rozpočet na rok 2022 s prognózami rokov 2023 a 2023 – BILANCIA.
Rozpočet na rok 2022 s prognózami rokov 2023 a 2023 – PRÍJMY MČ.
Rozpočet na rok 2022 s prognózami rokov 2023 a 2023 – VÝDAVKY

2021

5. zmena rozpočtu
4. zmena rozpočtu
3. zmena rozpočtu
1. a 2. zmena

Výdavky mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

1. Správa obce a ľudské zdroje
2. Verejné osvetlenie
3. Správa majetku
4. Vzťahy s verejnosťou
5. Bezpečnosť
6. Kultúra šport a mládež
7. Vzdelávanie
8. Doprava a výstavba
9. Životné prostredie
10. Sociálne služby
11. Správa úradu a prevádzky budov

Príjmy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

2020

1.zmena
2.zmena
3.zmena
4.zmena

Výdavky mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

1. Ľudské zdroje
2. Verejné osvetlenie
3. Správa majetku
4. Vzťahy s verejnosťou
5. Bezpečnosť
6. Kultúra šport a mládež
7. Vzdelávanie
8. Doprava a výstavba
9. Životné prostredie
10. Sociálne služby
11. Správa úradu a prevádzky budov

Príjmy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rekapitulácia príjmov a výdavkov na roky 2019 až 2021

2019

Rozpočet 2019

1.zmena rozpočtu pdf
2.zmena rozpočtu pdf
3.zmena rozpočtu pdf

2018

Údaje o rozpočte za rok 2018

Rozpočet 2018 – Príjmy – 4. zmena

Rozpočet 2018 – Výdavky – 4. zmena

Rozpočet 2018 – Rekapitulácia výdavkov – 4. zmena

2. zmena rozpočtu 2018

1. zmena rozpočtu 2018

Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2018 (.zip archív)

2017

Rozpočet 2017 – Príjmy – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 7. a 8. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 6. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 5. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 5. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 5. zmena

Rozpočet 2017 – košielka – 4. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 3. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Výdavky – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 2. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Výdavky – 1. zmena

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov – 1. zmena

Rozpočet 2017 – Príjmy

Rozpočet 2017 – Výdavky

Rozpočet 2017 – Rekapitulácia výdavkov

2016

Rozpočet 2016 – Príjem – 3. štvrťrok – 3. zmena

Rozpočet 2016 – Výdaje – 3. štvrťrok – 3. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 3. štvrťrok- 3. zmena

Rozpočet 2016 – Výdavky 1. polrok – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 1. polrok

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Plnenie príjmu 1. polrok – 2. zmena

Rozpočet 2016 – Príjem – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Výdaje – 1. zmena

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov – 1. zmena

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Príjem

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Výdaje

Plnenie rozpočtu k 31.3. 2016 – Rekapitulácia výdavkov 2016 – I. kvartál

Rozpočet 2016 – Príjmy

Rozpočet 2016 – Výdavky

Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov

2015

Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Návrh – Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 3. zmena 2015

Rozpočet – Príjem 2. zmena 2015

Rozpočet – Výdaje 2. zmena 2015

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2. zmena 2015

Rozpočet – Príjem 1. zmena 2015

Rozpočet – Výdaje 1. zmena 2015

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 1. zmena 2015

Rozpočet – príjem 2015

Rozpočet – výdaje 2015

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2015

2014

Rozpočet – Košieľka 2. zmena 2014

Rozpočet – Príjem 2. zmena 2014

Rozpočet – Výdaje 2. zmena 2014

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2014 2. zmena

Rozpočet – Príjem 1. zmena 2014

Rozpočet – Výdaje 1. zmena 2014

Rozpočet – Rekapitulácia výdavkov 2014 -1. zmena

Rozpočet – Schválené výdaje 1. zmena 2014

Rozpočet – Príjem 2014

Rozpočet – Výdavky 2014

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2014

2013

Rozpočet – príjem 2013

Rozpočet – výdavky 2013

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2013

Rozpočet – príjem 2013 – 1. zmena

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2013 -1. zmena

Rozpočet – výdavky 2013 – 1. zmena

2012

Rozpočet – príjem 2012

Rozpočet – výdavky 2012

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2012

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2012 – upravené

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov a príjmov 2012

Rozpočet – úprava výdavkov 2012

Rozpočet – úprava príjmov 2012

2011

Rozpočet – príjem 2011

Rozpočet – výdavky 2011

Rozpočet – rekapitulácia výdavkov 2011

Finančné výkazy                                                                                        Dlžníci mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

2020
monitorovacia správa

2019

Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2019

2017                                                                                                                Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica momentálne neeviduje žiadnych dlžníkov  Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-31.3.2017
Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-30.6.2017
Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-30.09.2017

2016
Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-31.3.2016
Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-30.6.2016
Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-30.9.2016

2015
Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-31.3.2015
Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-30.6.2015
Finančný-výkaz-o-plnení-rozpočtu-k-30.9.2015