Rozširujeme kapacitu ZŠ modulárnymi triedami

Pred začiatkom školského roka 2021/2022 pribudnú v školskom areáli 4 modulárne triedy, ktoré pomôžu dočasne rozšíriť kapacitu základnej školy. Sú určené pre triedy 1. aj 2. stupňa.

Modulárne triedy zachovajú štandard vyučovania, spĺňajú hygienické a technické normy a zákonné požiadavky na bezpečnosť a požiarnu ochranu a podľa potreby pomôžu rozšíriť kapacitu miestnej základnej školy v najbližšom období 1-3 rokov.

Modulárne bloky so štandardnou povrchovou úpravou budú vybavené sociálnymi zariadeniami, šatňami, zázemím pre učiteľov a klimatizáciou. Každá modulárna trieda bude vybavená školským nábytkom a interaktívnou tabuľou. Dve modulárne triedy 1. stupňa budú umiestnené na trávnatej ploche v školskom areáli oproti jedálni, dve triedy pre 2. stupeň budú spojené so školským pavilónom.

Rodičia dotknutých žiakov budú o vyučovaní v modulárnych triedach informovaní v najbližších dňoch cez Edupage.