Rozpis pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Prinášame vám prehľadný harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v Záhorskej Bystrici. Kontajnery sú určené na zber objemného odpadu – nábytok, skrine, postele, koberce, okná, dvere. Prosíme vás, aby ste ich ukladali len v rozobratom stave s maximálnymi rozmermi 2 metre. Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (farby, oleje), biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad, pneumatiky … Čítať ďalej Rozpis pristavenia veľkokapacitných kontajnerov