Revitalizácia verejného priestoru na Gbelskej ulici

Revitalizácia verejného priestoru na Gbelskej ulici

Mestská časť  v súčasnosti rieši  prípravu projektu revitalizácie parku oproti pošte na Gbelskej ulici. Cieľom projektu je zatraktívniť časť plochy frekventovanej ulice, aby táto plocha mohla byť viac využívaná obyvateľmi a v letnom období vytvárala vhodnú mikroklímu. Nový projekt prinesie obyvateľom a návštevníkom priestor pre oddych na lavičke, nové informácie, spríjemní krátke stretnutia priateľov, mládeže s možnosťou zahrať si napr. šach a tiež pre deti, ktoré využijú na preskúmanie priestor okolo stromov. Zelená plocha s lúčnym porastom bude doplnená hmyzím domčekom. Plocha bude vytvárať komplexný systém zelene s prvkami drobnej architektúry.