Referát výstavby a dopravy je v dňoch 28.7.-31.7. zatvorený

Referát výstavby a dopravy je v dňoch 28.7.-31.7. zatvorený

Milí obyvatelia, Referát výstavby, dopravy, územného plánovania a verejného obstarávania a investičných činností je v dňoch 28.7.-31.7.2023 zatvorený. Ďakujeme za pochopenie!