Vyhlasovanie dňa 9.7.2019

Úvod:

Pekný deň, milí Bystričania. Na úvod si zahráme pieseň a po pesničke máme pre Vás niekoľko oznamov.

Oznamy:

Vážení Bystričania:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

„Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“

od dnes 02.júla od 15:00 hod. do odvolania

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m. od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám  sa zakazuje najmä:

  • Fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Z hľadiska prevencie vzniku požiaru sa zároveň zakazuje:

  • Odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • Zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch

Bližšie informácie nájdete na úradnej tabuly na Miestnom úrade v ZB alebo na webovej stránke www.zahorskabystrica.sk v časti Aktuality.

__________________________________________________________

Oznamujeme členom Občianskeho združenia Klub Dôchodcov v ZB, že vo štvrtok 11.júla sa uskutoční  „guláš párty“ na Plácku.

Autobus bude pristavený  o 12:00 hod.  pred požiarnou zbrojnicou a druhá zastávka bude pred trafikou u Macánka.

Príďte všetci, tešíme sa na Vás.

Príjmeme samostatnú a zodpovednú predavačku  do predajne malých potravín v lokalite BA – Hroboňova 11, Patrónka. Nástup možný ihneď. /dobrý kolektív a dobrý zárobok/

Telefónny kontakt: 0915 763 403 alebo  0903 266 064

Pozvánky:

Pozvánka na koncert

V nedeľu 14.júna o 18:00 h. sa v Letnej čitárni pri miestnej knižnici (ul. Čsl. tankistov 134) uskutoční koncert Dychovej hudby Častovanka.

Vstup je volný.

Všetci ste srdečne vítaní.