Vyhlasovanie dňa 5.4.2019

Oznamy:

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcim oznamom:

Dňa 6.4. v sobotu od  8:00 do 10:00 hod. v Záhorská Bystrica na Gbelskej ul., pri požiarnej zbrojnici sa bude konať ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK, ako napríklad:

Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

Podrobné informácie nájdete na webovej stránke našej Záhorskej Bytrice v časti „Aktuality“.

Pozvánky:

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica pripravila pre vás aj tento rok  

„Jarnú akciu“, v rámci ktorej obyvateľov s trvalým pobytom na jedno súpisné číslo obdaruje sadenicou pivónie, pre ktorú si môžete prísť 6. apríla na obvyklé miesta rozdelené podľa ulíc v čase  od 8:00 do 12:00 h.  Trvalý pobyt môžete preukázať aj Kartou výhod, ktorú si vybavíte na miestnom úrade.

Pivónie si môžete prevziať na trhovom mieste na Tešedíkovej ulici a pred požiarnou zbrojnicou na Gbelskej ulici. Odporúčame zobrať si so sebou pevnú tašku.

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici týmto pozýva všetkých milovníkov prírody na brigádu, pozostávajúcu z výsadby stromčekov, ktorá sa uskutoční dňa 6.4. a 13.4. Zraz brigádnikov bude ako vždy o 9tej hodine na konci Prídavkovej ulici pod lesom. Ďakujeme za účasť.

Inzercia:

Firma JUKKA bude predávať v sobotu 6.apríla od 14.15 do 15.00 na trhovisku v Záhorskej Bystrici nasledujúce stromčeky k výsadbe:

jablone, hrušky, marhule, broskyne,

odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne,

stromčekové a kríkové egreše,

stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny,

vinič stolový, černice,

čučoriedky kanadské a čukotské,

ruže kríkové, ťahavé a stromčekové,

rododendrony, azalky, javory,

previsnuté vŕby,

sadenice jahod a iné.

Viac informácií najdete na letákoch vo vašich poštových schránkách.

Opakovanie oznamov

Ďakujeme za pozornosť