Vyhlasovanie dňa 31.7.2019

Úvod:

Pekný deň, milí Bystričania. Na úvod si zahráme pieseň a po pesničke máme pre Vás niekoľko oznamov.

Oznamy:

Vážení Bystričania:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

„Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m. od hranice lesného pozemku) od dnes 19.júla od 09:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

zakazuje najmä:

  • Fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho

zároveň sa zakazuje:

  • Odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • Zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch

Bližšie informácie nájdete na úradnej tabuly na Miestnom úrade v ZB alebo na webovej stránke www.zahorskabystrica.sk v časti Aktuality

_____________________________________________________

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vybudovania telekomunikačnej optickej siete (Slovak Telekom a.s.), budú prebiehať stavebné práce na miestnych komunikáciách:

  1. Rošického – v termíne od 25.07.2019 do 12.08.2019, s konečnou úpravou do 19.08.2019,
  2. Plavecká –  v termíne od 13.08.2109 do 20.08.2019, s konečnou úpravou do 24.08.2019,
  3. Vrbánska –  v termíne od 26.08.2019 do 14.09.2019, s konečnou úpravou do 20.09.2019,
  4. Prídavkova- v termíne od 23.09.2019 do 25.10.2019, s konečnou úpravou do 01.11.2019.

Podrobné informácie, nájdete na našej webovej stránkewww.zahorskabystrica.sk v časti Aktuality Ďakujeme za trpezlivosť.

__________________________________________________________

Oznamujeme obyvateľom, že 6. a 7. augusta (utorok,streda) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov.

V prípade záujmu možete kontaktovať priamo firmu podľa oranžového papiera, ktorý ste dostali do poštových schránok, 
alebo cez telefónne čísla : 0907 800 690 , 0915 167 317. Ďakujeme!

Dom Komfort s.r.o.

__________________________________________________________

Vážení klienti,

Od 22.júla do 16.augusta bude Pošta z prevádzkových dôvodov dočasne obmedzená.

Pondelok. Utorok, štvrtok a Piatok

Od 07:30 ráno do 13:30

A

Stredu od 13:00 hod. do 19:00 hod. 

Podrobné informácie, nájdete na našej webovej stránkewww.zahorskabystrica.sk v časti Aktuality alebo na informačných tabulách.

__________________________________________________________

Dňa 7.augusta v čase od 8.30 -15.00 hod bude prerušená dodávka pitnej vody na ul. Bratislavská z dôvodu napojenia nového vodovodu.

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a však oprava daného úseku je potrebná.

BVS zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternovým vozidlom.

Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánky:

MČ Bratislava Záhorská Bystrica Vás pozýva na koncert kapely Mix Kvartet

  1. augusta o 18:00 hod. v letnej čitárni

Vstup je voľný

Inzercia:

Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica Vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bez kompromisne najnižších cenách na trhu. Naviac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania a parapety Vám vyrobíme na počkanie, zvitky denne skladom. Tešíme sa na Vás STRECHY TCHIMO Záhorská Bystrica.