Vyhlasovanie dňa 3.4.2019

Oznamy:

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcim oznamom:

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica hľadá doručovateľov oznámení a kandidátnych listín, k voľbám do Európskeho parlamentu do poštových schránok obyvateľom Záhorskej Bystrice.

Záujemcovia prihláste sa do 6. apríla na miestnom úrade u p. Kubíkovej osobne alebo na telefónnych číslach. 0903 437 226 alebo  0903 414 157 .

Pozvánky:

Milí Bystričania,

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica pripravila pre vás aj tento rok

„Jarnú akciu“, v rámci ktorej obyvateľov s trvalým pobytom na jedno súpisné číslo obdaruje sadenicou pivónie, pre ktorú si môžete prísť 6. apríla na obvyklé miesta rozdelené podľa ulíc v čase  od 8:00 do 12:00 h.  Trvalý pobyt môžete preukázať aj Kartou výhod, ktorú si vybavíte na miestnom úrade.

Pivónie si môžete prevziať na trhovom mieste na Tešedíkovej ulici a pred požiarnou zbrojnicou na Gbelskej ulici.

 

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici týmto pozýva všetkých milovníkov prírody na brigádu, pozostávajúcu z výsadby stromčekov, ktorá sa uskutoční dňa 6.4. a 13.4. Zraz brigádnikov bude ako vždy o 9tej hodine na konci Prídavkovej ulici pod lesom. Ďakujeme za účasť.

 

 

Výbor miestneho spolku Slovenského Červeného Kríža v Záhorskej Bystrici, srdečne pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu , ktorá sa uskutoční v nedeľu 14.4. o 15:30 v kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici na Námestí Rodiny 1.