Vyhlasovanie dňa 21.3.2019

Oznamy

Dobrovoľný hasičský zbor oznamuje svojím členom, že sa mení miesto konania výročnej schôdze z pôvodného miesta konania u Iváka na nové miesto Hostinec u Šrámka. Dátum a čas ostáva nezmenený.

V dňoch 29. a 30. marca sa uskutoční zbierka obnoseného šatstva a obuvi pre deti aj dospelých a ďalších vecí pre domácnosť ako sú prikrývky, postelná bielizeň a kuchynské potreby. Veci môžete priniesť v piatok od 15stej do 20tej hodiny a v sobotu od 9tej do 12stej hodiny do budovy fary v Záhorskej Bystrici.

Oznamujeme členom Občianskeho združenia Klubu dôchodcov Záhorská Bystrica, že u pani Kubíkovej na miestnom úrade si môžu v úradných hodinách zakúpiť vstupenky na koncert skupiny FRAGILE, ktorý sa uskutoční 16.4.2019 v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Cena vstupenky je 7€.

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici týmto pozýva všetkých milovníkov prírody na brigádu, pozostávajúcu z výsadby stromčekov, ktorá sa uskutoční dňa 6.4. a 13.4.2019. Zraz brigádnikov bude ako vždy o 9tej hodine na konci Prídavkovej ulici pod lesom. Ďakujeme za účasť.

Pozvánky:

Hostinec u Iváka vás pozýva na ochutnávku 8 druhov pív, ktorá sa uskutoční už zajtra 22. marca od 19stej hodiny. Srdečne vás pozývame.

Inzercia:

Ďakujeme za pozornosť