Vyhlasovanie dňa 2.4.2019

Oznamy:

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcim oznamom:

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica hľadá doručovateľov oznámení a kandidátnych listín k voľbám do Európskeho parlamentu.

Záujemcovia prihláste sa  do 6. apríla 2019. na miestnom úrade u p. Kubíkovej osobne alebo na telefóne čísle 0903 437 226 alebo 0903 414 157 .

Pozvánky:

Milí Bystričania,

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica pripravila pre vás aj tento rok  

„Jarnú akciu“, v rámci ktorej obyvateľov s trvalým pobytom na jedno súpisné číslo obdaruje sadenicou pivónie, pre ktorú si môžete prísť 6. apríla na obvyklé miesta rozdelené podľa ulíc v čase  od 8:00 do 12:00 h.  Trvalý pobyt môžete preukázať aj Kartou výhod, ktorú si vybavíte na miestnom úrade.

Pivónie si môžete prevziať na trhovom mieste na Tešedíkovej ulici a pred požiarnou zbrojnicou na Gbelskej ulici.

MKF Slovan ZB vás pozýva na dohrávku zápasu, ktorý sa odohrá v stredu 3.4.  o 16:30 na našom domácom futbalovom ihrisku. Súperom futbalistov bude družstvo Kráľová pri Senci.

Radi vás privítame a budeme vďační za hlasné a intenzívne povzbudzovanie našich hráčov.

Inzercia:

Ďakujeme za pozornosť