Vyhlasovanie dňa 19.8.2019

Úvod:

Pekný deň, milí Bystričania. Venujte prosím pozornosť niekoľkým oznamom:

Oznamy:

Vážení Bystričania:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

„Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m. od hranice lesného pozemku) od dnes 19.júla od 09:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

zakazuje najmä:

 • Fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho

zároveň sa zakazuje:

 • Odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch

Bližšie informácie nájdete na úradnej tabuly na Miestnom úrade v ZB alebo na webovej stránke www.zahorskabystrica.sk v časti Aktuality

_____________________________________________________

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vybudovania telekomunikačnej optickej siete (Slovak Telekom a.s.), budú prebiehať stavebné práce na miestnych komunikáciách:

 1. Rošického – v termíne od 25.07.2019 do 19.08.2019,
 2. Plavecká –  v termíne od 13.08.2109 do 24.08.2019,
 3. Vrbánska –  v termíne od 26.08.2019 do 20.09.2019
 4. Prídavkova- v termíne od 23.09.2019 do 01.11.2019,

Podrobné informácie, nájdete na našej webovej stránke www.zahorskabystrica.sk v časti Aktuality Ďakujeme za trpezlivosť.

__________________________________________________________

Odstávka vody

Dňa 21.augusta 2019 v čase od 8.30 -15.00 hod bude prerušená dodávka pitnej vody na ul. Pútnická , za účelom výrezu potrubia a prepojenia nového vodovodu -lokalita “Dobré bývanie.”

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a však oprava daných úsekov je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody.

Za pochopenie ďakujeme

__________________________________________________________

MČ Bratislava Záhorská Bystrica týmto oznamuje, že bola povolená uzávierka Donskej ul. v termíne od 19.augusta do 31.augusta, za účelom napojenia na inžinierske siete  pre IBV Vrbánky.

Donská ul. bude uzavretá zo strany od ul. Tatranská, Kollárova a Rošického.

Vjazd na Donskú ul. bude možný len od ul. Pri Vápenickom potoku.

Zhotoviteľ stavby sa za dočasné obmedzenie ospravedlňuje.

Pozvánky:

Bystrické hrubé hody

Koncom augusta budeme v Záhorskej Bystrici opäť oslavovať.

Bystrické hrubé hody

štartujú v piatok, 30. augusta a končia sa v nedeľu, 1. septembra 2019.

 • Piatok 30. augusta

pripravujeme na Námestí rodiny premietanie letného kina – tentokrát urobíme radosť deťom s kreslenou rozprávkou Leo Da Vinci: Misia Mona Líza.

 • Sobota, 31. augusta

je okrem hodového programu spojená so 140. výročím založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici.

V tento deň Vás čaká zaujímavý program:

Dobrovoľný hasičský zbor pripravuje ranný budíček jazdou po obci s historickou ručnou striekačkou

Športová komisia opäť organizuje čoraz populárnejší Beh o pohár starostu.

Nesmie chýbať Slávnostná svätá omša v kostole a sprievod k soche sv. Floriána patróna hasičov

Nasleduje Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice a výstavy o jej histórii, ukážka zásahu hasičov „profesionálov“ s modernou technikou,

Podvečer  na Námestí rodiny vyhlási moderátor večera Štefan Skrúcaný  s organizátorom Tomášom Lendelom zo športovej komisie výsledky behuo pohár starostu.

Pre najmenších pripravujeme program SEMAFORKO o tom, ako si dávať pozor na cestách.

Poznáte muzikál o vznikoch chlapčenských skupín BOYBAND? Pesničky z tohto muzikálu nám zaspievajú hlavní hrdinovia.

Hodový večer spestrí kapela Sokoly a ich hostia Monika Kandráčová, Juraj Bača a Tomáš Bezdeda.

Večer zakončíme Tradičnou hasičskou zábavou s tombolou a občerstvením (pri hasičskej zbrojnici)

 • Nedeľa, 01. septembra

si pripomenieme Hodovú slávnosť svätou omšou v kostole sv. Petra a Pavla.

Popoludní pokračujeme v hudobnom programe, na ktorom si pripomenieme dvadsiate výročie uzatvorenia družobného priateľstva s moravskou obcou Brumovice. V programe sa predstaví Ján Zaviačič s dcérou.

Na Námestí Rodiny vystúpi Spevácky zbor Bystričan spolu s cimbalovou kapelou Ľudovka SK.

V ďalšom programe nám  predvedú svoje krásne kroje aj tanec – Verbuň Brumovickej chasy.

Bystrické hrubé hody uzatvorí dobre známa skupina Ragtime Jazz Band.

Taktiež sa môžete tešiť:

 • na napínavé futbalové zápasy. V sobotu MFK ZB vs. FK Lamač, v nedeľu: MFK ZB vs FK Tomášov a MKF SLOVAN ZB vs Lokomotíva Dev. N. Ves „B“.

 • nebudú chýbať ani kolotoče, stánky s občerstvením aj so suvenírmi.

Pred pálivým slnkom alebo upršaným nebom návštevníkov na Námestí Rodiny ochráni párty stan. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa program uskutoční v Spoločenskom dome.