Vyhlasovanie dňa 10.4.2019

Oznamy:

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcim oznamom:

Pozvánky:

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica Vás pozýva na nasledovné akcie do Ľudového domu na Námestí sv. Floriána:

V piatok 12. apríla a v sobotu 13. apríla organizuje Občianske Združenie Hlas nádeje Veľkonočné tvorivé dielne: v piatok od 14 tej do 18 tej hodiny a v sobotu od 9 tej do 13 tej hodiny. Materiál bude zabezpečený.

V sobotu 13. apríla sa uskutoční aj kurz pletenia korbáčov u dvoch „strýcú“. Každý kto príde na kurz si odnesie vlastnoručne upletený korbáč s jednou ozdobnou mašľou. Cena kurzu je 3 €. Môžete si zakúpiť aj bahniatka.

Pozývame Vás na prednášku v Akadémii tretieho veku na tému

„Sprav niečo pre svoj mozog“ ktorá sa koná dňa 12.04.2019 (piatok) o 17:00 hodine v triede 8.A. v 2. pavilóne Základnej školy Hargašova 5, Záhorská Bystrica.

Prednášajúca bude p. Čunderlíková z Centra Memory

Inzercia:

Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica Vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bez kompromisne najnižších cenách na trhu. Naviac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania a parapety Vám vyrobíme na počkanie, zvitky denne skladom. Tešíme sa na Vás STRECHY TCHIMO Záhorská Bystrica.

Ďakujeme za pozornosť