Projekty na stavebné povolenie pre novú školu v Elektrovode máme hotové

Projekty na stavebné povolenie pre novú školu v Elektrovode máme hotové

Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie k rekonštrukcii Elektrovodu na novú základnú a materskú školu máme už k dispozícii! Projekty sú podmienkou toho, aby sme sa vedeli uchádzať o eurofondové výzvy a pretvoriť zdevastovaný areál na novú školu s modernými exteriérovými športoviskami a bazénom, ktorý môže slúžiť aj verejnosti. Projektovú dokumentáciu prevzal starosta Jozef Krúpa z rúk zástupcu spoločnosti Pantograph Miroslava Hrušovského.

Čo sa bude diať najbližšie?

Projekty na stavebné povolenie sú hotové, máme zazmluvnený inžiniering a začíname vybavovať stavebné povolenie. Zároveň budeme sledovať výzvy, do ktorých sa môžeme zapojiť.

Na rekonštrukcii intenzívne pracujeme. Ako?

Hneď, ako bola zverená najväčšia časť areálu Elektrovodu do správy našej mestskej časti – v roku 2022, iniciovali sme vytvorenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov všetkých strán, aby sme spoločne riešili nové napojenia na inžinierske siete a nové komunikácie a parkovacie plochy v danom území. Pracovná skupina sa stretáva na pravidelnej báze.

Aký je časový rámec rekonštrukcie?

Investícia na rekonštrukciu na novú základnú a materskú školu sa pohybuje v sume 7-10 miliónov EUR. Tento finančný rozsah je nad rámec možností mestskej časti, preto neuvažujeme nad etapizáciou prác, ale budeme sledovať výzvy, ktoré budú zverejnené a do ktorých sa môžeme zapojiť. „Celá realizácia závisí od vypísaných výziev, ak by výzvy boli tento rok, je možné, že v priebehu dvoch rokov by mohla prebehnúť rekonštrukcia školy, bazén pravdepodobne neskôr. Doposiaľ sme boli vo výzvach úspešní, pevne verím, že aj v prípade rekonštrukcie školy to tak bude,“ hovorí starosta J. Krúpa.