Priznanie k dani z nehnuteľnosti a OLO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a OLO

Vážení obyvatelia

priznanie k dani z nehnuteľnosti, pozemku či bytu“ a „prihlásenie na vývoz odpadu“,
 náš úrad MČ BA Záhorská nemá vo svojej správe. Patrí to pod mesto Bratislava.

Prosíme obráťte sa na príslušný úrad:
  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Blagoevova 9
P.O.Box 76
850 05 Bratislava 55

Telefón: +421-2-5935 6900, +421-2-5935 6901, +421-2-5935 6954
Fax: +421-2-5935 6971
E-mail: dane@bratislava.sk

Webová stránka: www.bratislava.sk