Pripomíname odvoz triedeného odpadu 23.12.

Pripomíname obyvateľom, že vo štvrtok 23. decembra prebehne odvoz triedeného odpadu – plastov a papiera. Prosíme, aby ste vyložili zviazané vrecia pred svoj dom a umiestnili ich tak, aby ich prípadný vietor neodfúkol. Odvoz triedeného odpadu prebieha vždy vo štvrtok v nepádnom týždni. Aj napriek tomu, že vo štvrtok 6. januára bude sviatok, odvoz triedeného odpadu prebehne podľa naplánovaného harmonogramu.

Krásne sviatky!