Pripomienka: Distribučné centrum OLO v sobotu pri úrade

Pripomienka: Distribučné centrum OLO v sobotu pri úrade

V sobotu 12. marca bude k dispozícii distribučné centrum OLO na prevzatie príslušenstva ku zberu kuchynského bioodpadu. Distribučné centrum bude otvorené v čase 10:00 – 13:00 a 14:00 – 17:00 hod. pred miestnym úradom na Námestí Rodiny.

Príslušenstvo si tu môžu vyzdvihnúť všetci, ktorých tím OLO nezastihol doma.

K vyzdvihnutiu príslušenstva je potrebný občiansky preukaz, prípadne podpísané splnomocnenie na prevzatie, ktoré nemusí byť notársky overené.

Splnomocnenie_KBRO

Samotný zber kuchynského bioodpadu začína v našej mestskej časti v týždni od 14. marca (nasledujúceho pondelka). V období medzi marcom a novembrom bude prebiehať 2x do týždňa, v mesiacoch december až február 1x do týždňa. Presný harmonogram zberu kuchynského odpadu nájdete kliknutím tu:

Záhorská Bystrica_ Kedy sa bude vyvážať kuchynský bioodpad na vašej ulici

Viac informácií o zbere kuchynského bioodpadu sa môžete dočítať tu:

Kedy bude prebiehať zber kuchynského bioodpadu?