Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

Milí Bystričania, príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa radosti, lásky a vzájomnej blízkosti vám želajú starosta Jozef Krúpa, poslanci miestneho zastupiteľstva a zamestnanci miestneho úradu.