Pracovníci Orange budú na Strmom vŕšku zisťovať záujem o optiku

Pracovníci Orange budú na Strmom vŕšku zisťovať záujem o optiku

Milí obyvatelia, do konca apríla budú pracovníci spoločnosti Orange navštevovať obyvateľov na Strmých vŕškoch a prezisťovať ich záujem o pripojenie na optickú sieť. Pracovníci spoločnosti poskytnú obyvateľom lokality informácie o možnostiach pripojenia a aj o technických riešeniach, ktoré budú nevyhnutné na pripojenie. Obyvatelia sa môžu rozhodnúť, či využijú možnosť pripojiť sa na optickú sieť alebo nie. Pracovníci operátora budú domácnosti navštevovať v popoludňajších hodinách.