Pracovná ponuka

Pracovná ponuka

Pracovná pozícia: vychovávateľka
Požiadavky na vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie – vychovávateľstvo
Dátum nástupu: 27.8.2020
Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava

Pracovná pozícia: učiteľ/ka (2.stupeň) s aprobáciou matematika, fyzika, etická výchova, technika
Požiadavka na vzdelanie: vysokoškolské II.stupňa v požadovanej aprobácii
Dátum nástupu: 27.8.2020
Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava

kontakt:
tel: 0911971902  Zuzana Kaliariková – riaditeľka
email: zuzana.kaliarikova@gmail.com