Pozvánka na upratovanie Záhorskej Bystrice 20.4.2024

Pozvánka na upratovanie Záhorskej Bystrice 20.4.2024

Milí obyvatelia, ako každý rok, aj tento rok sa uskutoční pravidelné jarné upratovanie katastra Záhorskej Bystrice – brigáda zameraná na upratovanie intravilánu a extravilánu mestskej časti sa koná v sobotu 20.4.2024 od 9.00 hod, zraz účastníkov je pred miestnym úradom na Námestí Rodiny.

Miestny úrad sa, ako vždy, postará o pracovné pomôcky a pitný režim. Účastníkov jarného upratovania prosíme o dobrú náladu a odhodlanie urobiť niečo pre svoje okolie. Vlani sme počas brigády vyzbierali 90 vriec rôzneho odpadu, čistili sme Mástsky vŕšok, poľné cesty pozdĺž diaľnice, zlikvidovali sme čiernu skládku pri motokrosovej dráhe, obyvatelia Podkerepušiek čistili svoje okolie. Pomôže nám tento rok aspoň 100 Bystričanov alebo radšej 1000?