Pozvánka na prerokovanie pripravovaného projektu „Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“

Pozvánka na prerokovanie pripravovaného projektu „Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“

Hlavné mesto Bratislava – Oddelenie územného plánovania Magistrátu hl. m. SR v spolupráci s navrhovateľom Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava si Vás dovoľuje pozvať na spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica“ dotknutých obcí Bratislava a mesta Svätý Jur, ktoré s uskutoční dňa
5.2.2020 (streda) o 16:30 hod. podujatie sa koná v budove Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. č.1, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, nakoľko účastníkom konania je hlavné mesto Bratislava.

Pre záujemcov, ktorí majú problémy s dopravou zabezpečí Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica dopravu autobusom. Na deň konania 5.2.2020 o 15:30 hod. spred budovy miestneho úradu. Záujem o dopravu Vás prosíme nahlásiť na sekretariáte starostu na tel. č. 0905 882 295, 02 65956 210 ,  do 31.1.2020.