Pozvánka na MDD a deň rodiny 7.6. v škole

Pozvánka na MDD a deň rodiny 7.6. v škole

Milí obyvatelia, oslavy Medzinárodného dňa detí a dňa rodiny pripravuje ZŠ s MŠ Hargašova 5 na piatok 7.6.2024 v areáli školy. Program je pripravený v čase 15.00-18.00 hod.

Deti sa môžu tešiť na športovo-zábavné disciplíny, vystúpenie City Kids, tanečné a gymnastické workshopy, hasičské auto a iné.
Podujatie organizuje ZŠ s MŠ Hargašova 5 s mestskou časťou Záhorská Bystrica, do programu sa zapoja MFK Záhorská Bystrica, SPST, OZ Hlas nádeje, City Kids, Dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Bystrica, Slovenský Červený kríž.
Tešíme sa na vás!