Pozvánka na koncert v kostole v sobotu 6.1.

Pozvánka na koncert v kostole v sobotu 6.1.

Milí obyvatelia, pozývame vás na koncert mužského speváckeho zboru Chorus Augustini, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 6.1. o 16.00 hod. v kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici. V programe vianočnej omše Georgiusa Zruneka sa predstavia hostia Frišké strunky a Júlia Ščepánová. Vstup je voľný, každý je srdečne pozvaný.