Pozvánka na klavírny maratón

Milí Bystričania, Základná umelecká škola J. Kresánka v Záhorskej Bystrici a mestská časť Záhorská Bystrica všetkých pozývajú na 10. ročník hudobného podujatia Klavírny maratón, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. apríla o 17.00 hod. v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Podujatie bude spojené s výstavou prác žiakov výtvarného odboru.
Všetci ste srdečne vítaní, vstup je zdarma.