Pozvánka na 5. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne

Pozvánka na 5. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne

Milí Bystričania, spevácky zbor Bystričan a jeho hostia vás pozývajú na 5. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. septembra 2023  o 16.00 hod. v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Hlavným hosťom programu bude Martin Babjak, bývalý sólista opery SND. Vstupné na toto podujatie je dobrovoľné. 

V programe tohto tradičného podujatia vystúpia:

  • Spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice
  • Mužská spevácka skupina Rodokmeň
  • Jan Zaviačič z Brumovíc, sólista a kapelník Cimbalovej kapely VONICA, Česká republika
  • Mužská spevácka skupina Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec
  • Ženská klapa  ROŽICA z Devínskej Novej Vsi
  • Záhorské trio

Hudobný sprievod – Ľudová hudba ĽUDOVKA.sk.

Podujatie organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Záhorskej Bystrici a Miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica.

Všetci ste srdečne vítaní!