Pozor, zmena organizácie dopravy pri kostole

Pozor, zmena organizácie dopravy pri kostole

Milí obyvatelia, na ulici Sv. Pia X. pri kostole došlo od 11.6.2024 k zmene organizácie dopravy. Táto ulica sa stala jednosmernou v smere od križovatky s ul. Čsl. tankistov až po Námestie sv. Floriána. Na oboch stranách zjednosmerneného úseku pribudli zvislé dopravné značenia.

Zvislé dopravné značenie inštaloval magistrát hlavného mesta v utorok 11.6.2024, nakoľko ulica je v správe magistrátu. Na tejto ulici pribudnú aj pozdĺžne parkovacie miesta.
Na ulici Čsl. tankistov pribudne pokračovanie priechodu pre chodcov, zvislé dopravné značenie je už osadené.

Prosíme vodičov, aby rešpektovali zmenu organizácie dopravy a vyhli sa tak dopravným kolíziám.