Pozor: Pripomíname, že farebné vrecia odvážajú v 28-dňovom cykle

Pozor: Pripomíname, že farebné vrecia odvážajú v 28-dňovom cykle

Milí obyvatelia, upozorňujeme vás, že spoločnosť OLO upravila interval odvozu triedeného odpadu na 28-dňový cyklus. Ako sme vás informovali, harmonogram odvozu s novým intervalom platí od 5.6.2023. Chceme vás preto poprosiť, aby ste nevykladali farebné vrecia na ulicu v nepárne štvrtky, ako tomu bolo doteraz, a tieto vrecia stiahli z chodníkov.

Na základe zmeny intervalu odvozu sa budú odvozy v Záhorskej Bystrici  realizovať v týchto termínoch:

  • 30.6.2023
  • 28.7.2023
  • 25.8.2023
  • 22.9.2023
  • 20.10.2023
  • 17.11.2023
  • 15.12.2023

Tých obyvateľov, ktorí vo štvrtok vyložili vrecia na ulicu, prosíme o ich stiahnutie naspäť do dvorov.

O zmene intervalu odvozu triedeného odvozu sme vás informovali v máji, podrobné informácie si môžete prečítať tu: Zmena intervalu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov