Popoludnie plné zábavy a športu „Pohyb nás spája“

Popoludnie plné zábavy a športu „Pohyb nás spája“

V sobotu 7. mája sa v športovom areáli pri našej základnej škole, uskutoční športové popoludnie pre všetky deti, rodičov, ako aj priaznivcov zdravého pohybu pod organizáciou CityKids „Pohyb nás spája“. Pripravené budú súťažné stanovištia, motivačné zbieranie nálepiek, športové aktivity, ale aj tvorivé dielne a workshopy tanca (latino a hip hop). Tešiť sa môžete aj na prekážkové dráhy či spoločnú zábavnú rozcvičku. Tanečné choreografie predvedú deti zo CityKids a pre najmenších je pripravený oddychový kútik.

Pre súťažiacich sú nachystané pekné odmeny, poprosíme však, aby ste deti zaregistrovali (iba registrovaným deťom vieme garantovať odmenu za absolvovanie stanovíšť). Registrácia je možná do soboty 30.4. Vítaní sú všetci, aj nezaregistrovaní. Podujatie je verejné.

Bližšie info a registrácia na https://www.citykids.sk/aktuality/

Ako povedala organizátorka Martina Vrbová: „Zároveň by sme týmto podujatím a pohybom chceli pomôcť deťom, ktoré u nás našli útočisko pred vojnou. Vytvoríme všetky podmienky na to, aby sa na podujatí cítili dobre, bez problémov sa zapojili do pohybových aktivít a získali nové zážitky.“

Pri každej aktivite budú pomáhať aj ukrajinskí pomocníci, ktorí zabezpečia, aby sa aj ukrajinské deti u nás cítili dobre a zabavili sa.