Ponuka práce: Voľná pracovná pozícia v EKO čate

Ponuka práce: Voľná pracovná pozícia v EKO čate

Milí obyvatelia, miestny úrad obsadzuje pozíciu manipulačného pracovníka ekologickej skupiny. Svoje žiadosti môžete posielať na prednosta@zahorskabystrica.sk.

Náplň práce obsadzovanej pozície:

 1. Ručné čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií III. a IV. triedy.
 2. Odškrabávanie nánosov hliny a piesku z chodníkov a komunikácií.
 3. Vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenia okolia košov.
 4. Upratovanie a čistenie okolia veľkokapacitných kontajnerov.
 5. Likvidácia nelegálnych skládok.
 6. Starostlivosť o verejnú zeleň – kosenie, strihanie, zavlažovanie, hrabanie, odvážanie.
 7. Výsadba kvetinových skupín a  zelene.
 8. Udržiavanie stromov s kríkov na verejných priestranstvách
 9. Jednoduchá stavebná údržba objektov.
 10. Údržbárske a opravárenské práce strojného a stavebného charakteru.
 11. Riadenie osobného motorového vozidla a multikáry MÚ.
 12. Údržba motorových vozidiel a záhradnej techniky MÚ.
 13. Výkon ďalších prác podľa pokynov starostu MČ, prednostu MÚ a vedúceho hospodárskej správy MÚ.

Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.