Ponuka práce v ZŠ s MŠ

Ponuka práce v ZŠ s MŠ

Milí Bystričania, ak by ste mali záujem vy alebo niekto z vášho okolia o prácu v našej základnej škole, kontaktujte priamo vedenie ZŠ s MŠ Hargašova 5, Záhorská Bystrica. Ďakujeme za prípadné zdieľanie.

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Mária Šebíková, sebikova@zshargasova.sk, 02/65956115

Pracovná pozícia: učiteľ/učiteľka aprobačných predmetov matematiky / fyzika / technika
Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v požadovaných aprobáciach
Dátum nástupu: 1.9.2022

Pracovná pozícia: vychovávateľ/vychovávateľka
Požiadavky na vzdelanie: stredné odborné vzdelanie v obore
Dátum nástupu: 1.9.2022

Pracovná pozícia: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie
Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v požadovanej aprobácii
Dátum nástupu: 1.9.2022

Pracovná pozícia: učiteľ/učiteľka aprobačných predmetov anglický jazyk – geografia – hudobná výchova
Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v požadovanej aprobácii
Dátum nástupu: 1.9.2022