Pokojné a požehnané Vianoce

Pokojné a požehnané Vianoce

Milí Bystričania, starosta Joze Krúpa, poslanci miestneho zastupiteľstva a zamestnanci miestneho úradu vám prajú pokojné a požehnané vianočné sviatky, pevné zdravie, veľa radosti a lásky a do nového roka šťastný krok!