Podujatia v Záhorskej Bystrici do konca roka 2023

Podujatia v Záhorskej Bystrici do konca roka 2023

Milí obyvatelia, prinášame vám prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa budú konať v Záhorskej Bystrici do konca roka 2023.

Mestská časť organizuje tradičné Privítanie adventu, Vánoce pod Krispánkem, vernisáž obrazov a Všeličo burzu, ostatné podujatia organizujú občianske združenia alebo iné spoločnosti, preto v prípade otázok neváhajte kontaktovať priamo organizátorov jednotlivých podujatí.

11.11. 17.00 h. Lampiónový sprievod na Námestí Rodiny

19.11. 15.00 h. Jubilanti II. polrok – slávnostné posedenie členov Klubu dôchodcov

23.11. 18.00 h. Ian Keeble – vernisáž obrazov foyer Spoločenského domu

2.12. 9.00 – 17.00 h. Vianočné tvorivé dielne v materskom centre

2.12. 12.00 – 16.00 h. Všeličo burza v Spoločenskom dome

3.12. 15.30 h. Privítanie adventu na Námestí Rodiny

8.12. 17.00 h. Vianoce v Spievankove v Spoločenskom dome

10.12. 16.00 h. Tiché kúzlo Adventu I. – koncert Detského speváckeho zboru Margarétka a Kresánik a Komorného sláčikového orchestra Junior, hostia: Juliana Knoppová a Miroslav Dvorský, dirigujú: Vlasta Veľasová a Peter Reznik

10.12.  16.30 h. Vianočná akadémia OZ City kids – spoločenský dom

13.12. 8.00 – 11.00 Bezpríspevkový odber krvi – spoločenský dom

14.12. 17.30 h. HURÁ! Idú Vianoce! Koncert spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru

16.12. 16.00 h. Vánoce pod Krispánkem v Ľudovom dome

17.12. 15.00 h. Vianoce v klube dôchodcov v Spoločenskom dome

21.12. 19.00 h. Dudíci v Bystrici v Spoločenskom dome, vstupné je dobrovoľné

31.12. 20.00 h. Silvestrovská zábava, organizuje OZ Klub dôchodcov v Spoločenskom dome