Podnety týkajúce sa osvetlenia rieši magistrát

Milí obyvatelia, vašim odkazom a podnetom sa každý deň intenzívne venujeme a riešime ich v súčinnosti s príslušnými inštitúciami a úradmi. Pri podnetoch týkajúcich sa osvetlenia na území Bratislavy prichádza k zmene – zodpovednosť za ne najnovšie spadá pod Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (už nie pod subjekt Siemens, ako tomu bolo doteraz).

Komu nahlásiť podnet pri poruchách osvetlenia? www.slm.lighting/hsvo/p.index.jsp

Ako postupovať pri nahlasovaní podnetov týkajúcich sa osvetlenia a ako dlho trvá odstránenie poruchy? Prečítajte si podrobnejšie tu:
Nový spôsob nahlasovania podnetov týkajcich sa osvetlenia

Veríme, že táto zmena prinesie efektívne riešenie podnetov týkajúcich sa osvetlenia.