Poďakovanie Hlavnému mestu SR Bratislava

Poďakovanie Hlavnému mestu SR Bratislava

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ĎAKUJE Hlavnému mestu SR Bratislava za poskytnutie grantov na projekty: Výstavba basketbalového ihriska a výstavba workoutového ihriska, ktoré sa vybudovali v školskom areáli na Hargašovej ulici č. 5