Poďakovanie BSK za poskytnutie individuálnej dotácie

Poďakovanie BSK za poskytnutie individuálnej dotácie

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ĎAKUJE Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie individuálnej dotácie na projekt: „Kultúrne podujatia v Záhorskej Bystrici“, ktoré sa uskutočnili v termíne od 23.7.2020 – 31.12.2020.