Počas voľna 5.7. bude prebiehať odvoz odpadu bez zmeny

Počas voľna 5.7. bude prebiehať odvoz odpadu bez zmeny

Milí obyvatelia, spoločnosť OLO oznamuje, že odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas štátneho sviatku 5. 7. 2023 (streda) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

 Viac o ďalších službách OLO a zberných miestach KOLO počas sviatku sa dozviete na: https://www.olo.sk/5-jula-2023-pocas-statneho-sviatku-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/