Počas sviatku 15.9. prebehne odvoz odpadu bez zmien

Počas sviatku 15.9. prebehne odvoz odpadu bez zmien

Milí obyvatelia, spoločnosť OLO nás informovala, že odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude v piatok počas štátneho sviatku 15. septembra 2023 vykonávaný bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Na doplnenie: Zberný dvor je počas sviatku zatvorený.